ανακαίνιση καταστήματος
Ανακαίνιση καταστήματος Εύοσμος
Ιανουάριος 10, 2019
Ανακαίνιση μπάνιου Καλαμαριά
Ανακαίνιση μπάνιου Καλαμαριά
Δεκέμβριος 14, 2018

Ανακαίνιση εξοχικού Πιερία